Stijgende temperaturen: Wereldwijde temperatuurrecords werden regelmatig gebroken, wat leidde tot extremere weersomstandigheden zoals hittegolven, overstromingen en bosbranden.
Internationale Samenwerking: Het Akkoord van Parijs bleef een belangrijk kader voor internationale klimaatinspanningen, hoewel er zorgen waren over het tempo van implementatie door sommige landen.

Biodiversiteitsverlies

Uitsterven van Soorten: Wetenschappelijke rapporten toonden aan dat veel diersoorten met uitsterven werden bedreigd door menselijke activiteiten zoals ontbossing, overbevissing en vervuiling.
Belang van Behoud: Er was een groeiend besef van het belang van biodiversiteit voor het menselijk welzijn en economieën, wat leidde tot oproepen tot meer conservatie-inspanningen.
Plasticvervuiling:

Oceanen

Microplastics werden aangetroffen in de diepste delen van de oceaan en in het dieet van zeedieren, wat het probleem van plasticvervuiling benadrukte.
Beleidsveranderingen: Veel landen en regio’s namen initiatieven om het gebruik van wegwerpplastics te verminderen of te verbieden.

Duurzame Energie en Groei van hernieuwbare energie

Zonne- en windenergie zagen een aanzienlijke groei, en de kosten van deze technologieën daalden snel.
Overgang van fossiele brandstoffen: Landen en bedrijven zochten naar manieren om hun afhankelijkheid van koolstofintensieve brandstoffen te verminderen.

Regeneratieve Landbouw

Er was een toenemende belangstelling voor landbouwpraktijken die de gezondheid van de bodem bevorderen, koolstof opslaan en biodiversiteit ondersteunen.

Deze trends en onderwerpen vormden waarschijnlijk de basis voor verdere ontwikkelingen in het volgende jaar. Voor specifieke gebeurtenissen of diepere inzichten in de ecologische trends van het afgelopen jaar is het echter essentieel om recentere bronnen te raadplegen.