In de moderne zakelijke omgeving staat feedback centraal in het streven naar groei en verbetering. Een methode die steeds meer erkenning krijgt voor het evalueren en ontwikkelen van medewerkers is 360-graden feedback. Maar wat is deze benadering precies en hoe zet je het in?

Wat is 360-graden feedback?

360-graden feedback is een evaluatiemethode die draait om een grondige beoordeling van een individu. In tegenstelling tot conventionele evaluaties, waarbij feedback meestal van leidinggevenden komt, haalt 360 feedback informatie uit diverse bronnen:

1. Beoordeling door leidinggevenden:

 • Directe managers van de medewerker spelen een cruciale rol.
 • Zij geven inzicht in prestaties, vaardigheden en gedrag vanuit hun leiderschapsperspectief.

2. Terugkoppeling van collega’s:

 • Andere teamleden op hetzelfde organisatieniveau.
 • Hun feedback richt zich op samenwerking, communicatie en interpersoonlijke vaardigheden van de beoordeelde medewerker.

3. Input van ondergeschikten:

 • Medewerkers die aan de beoordeelde persoon rapporteren.
 • Hun inbreng werpt licht op leiderschapskwaliteiten en managementstijl.

4. Stem van klanten of externe belanghebbenden:

 • In sommige gevallen worden zelfs klanten, partners of leveranciers uitgenodigd om feedback te geven.
 • Dit kan nuttig zijn voor het beoordelen van klantenservicekwaliteit en externe relaties.

Het proces van 360-graden feedback

Het proces van 360-graden feedback verloopt in meerdere fasen:

1. Beoordelaars selecteren:

 • De medewerker kiest personen die feedback kunnen geven over hun prestaties.
 • Deze groep kan variëren van 5 tot 15 personen, afhankelijk van de organisatie en het doel van de feedback.

2. Gegevens verzamelen:

 • Geselecteerde beoordelaars vullen anonieme vragenlijsten in met betrekking tot de medewerker.
 • De vragenlijsten richten zich op competenties, gedrag en vaardigheden relevant voor de functie.

3. Rapportage en bespreking:

 • Een rapport wordt opgesteld op basis van de verzamelde feedback.
 • De medewerker bespreekt dit rapport met een coach, leidinggevende of HR-specialist om sterke punten en ontwikkelpunten te identificeren.

4. Actieplanning:

 • In samenwerking met de feedbackbegeleider stelt de medewerker een actieplan op om aan zwakke punten te werken.
 • Dit plan kan training, coaching of andere ontwikkelingsactiviteiten omvatten.

5. Opvolging:

 • Regelmatige follow-up-sessies worden gehouden om de voortgang te meten en het plan aan te passen indien nodig.

Voordelen van 360-graden feedback

360-graden feedback biedt talloze voordelen voor organisaties en medewerkers:

 • Objectieve evaluatie: Het zorgt voor een evenwichtige en objectieve beoordeling van prestaties door meerdere perspectieven te integreren.

 • Persoonlijke groei: Medewerkers kunnen hun sterke en zwakke punten beter begrijpen, waardoor ze zich kunnen richten op persoonlijke ontwikkeling.

 • Samenwerking verbeteren: Het bevordert open communicatie en samenwerking binnen teams.

 • Leiderschapsontwikkeling: Het is waardevol voor het identificeren van potentiële toekomstige leiders binnen de organisatie.

Samenvattend

360-graden feedback is een krachtige benadering voor het beoordelen en verbeteren van prestaties. Door inzichten te verzamelen vanuit verschillende perspectieven, biedt het een uitgebreid beeld van een individu en biedt het de mogelijkheid om gericht aan groei te werken. Een zorgvuldige implementatie en opvolging zijn echter essentieel voor succes. Als het juist wordt toegepast, kan 360-graden feedback aanzienlijk bijdragen aan de groei en ontwikkeling van zowel individuen als organisaties.